Selv om jeg ind imellem maler billeder efter eget valg, er den altdominerende del af min produktion bestillingsarbejder.

Det ideelle er at møde de mennesker, de heste eller de hunde etc., som skal portrætteres, så jeg kan fotografere dem og lave skitser af dem. Det er imidlertid ikke altid muligt; så meget ofte møder jeg ikke mine kunder. De sender fotos til mig via e-mail eller i brev; og så skriver vi til hinanden eller taler sammen i telefon for at drøfte detaljer. Det færdige billede bliver så siden sendt til dem.

  

Hvis du overvejer at få et portræt lavet af din hest, hund eller kat etc. og gerne vil vide noget om billedtype og pris, så:

  

   1. Send mig de fotografier, du gerne vil have, jeg skal arbejde ud fra. Hvis du ikke har nogen, kører jeg gerne for en aftalt (rimelig) pris til de fleste steder i Danmark for at tage fotografierne; og så aftaler vi senere hvilke billeder, der er mest karakteristiske ved den, der skal portrætteres.

   2. Se i 'Galleri' på min hjemmeside og bestem dig til, hvilke materialer og hvilken teknik, du foretrækker. Jeg hjælper dig naturligvis gerne med råd. Jeg bruger næsten alle tilgængelige materialer: Blyant, farveblyant, pastel (tør eller olie), akvarel, gouache og olie. Jeg bruger mange forskellige teknikker i mit arbejde. Nogle malerier laver jeg realistiske, i andre malerier udtrykker jeg den energi, som jeg fornemmer i og om den portrætterede.

   3. Beslut dig til hvilken billedstørrelse, du ønsker.

   4. Fortæl mig hvor meget, du ønsker at betale for et billede. Det véd man for eksempel ret nøjagtigt i de tilfælde, hvor familje og venner går sammen om en gave for et samlet beløb.

  

Jeg vil altid gerne i telefonen eller via e-mail forklare om de forskellige muligheder. Men jeg er nødt til at se det materiale, jeg skal arbejde ud fra, før jeg kan bestemme den endelige pris for billedet. For eksempel tager det meget længere tid at lave et portræt af en hund med krøllet hårlag end et portræt af en glathåret hund. Så selv om de to portrætter bliver lige store, vil prisen blive forskellig - afhængig af det antal timer, jeg bruger på at male dem. Det samme gælder forskellen mellem at male en hest klædt på til konkurrence og en hest, der græsser på marken.

 

Hvis du ønsker flere oplysninger, så kontakt mig via e-mail eller telefon:


carolynhundslev@me.com


65 35 35 25 / 24 25 66 86


 


If you are considering having a portrait made of your horse/dog/cat etc. and would like an estimate of the price:-

 1. 1.Send me the photographs you would like me to work from via email or the overland postal service. If you don’t have any I will drive to most areas of Denmark to take photos for a negotiable price.

 2. 2.Look in ‘Gallery’ on my website and decide which  mediums and techniques that interest you most. I use nearly all mediums: pencil, crayons, pastels (dry and oil), watercolour, gouache and oil paints. I use a variety of techniques in my work: In some paintings I aim to make a realistic representation of the subject, in other paintings I paint the energy I sense within and around the subject.

 3. 3.  Decide the size of picture you want . If you have decided, tell me how much you wish to spend on a painting. (Friends often  collect together and give an agreed ammount for a joint present.)


I will always try to explain the different possibilities over the phone or via e-mail, but before I give a final estimate I need to see the photograph I’m to work from as, for example,  it takes longer to make a portrait of a dog with a curly coat than it does if the dog is smooth haired and even though the resulting portraits will be the same size, the price will reflect the hours of work. The same rule applies to a horse dressed for a competition, compared to one grazing in a field.


If you need more information please contact me via e-mail or phone.


email: carolynhundslev@me.com                            Tel / Tlf. +45 65 35 35 25 / 24 25 66 86


                                                            

                        

 
Bestilling af malerier / Commissioning a painting
 Min Baggrund / My Background Udstillinger / Exhibitions Portrætter af Mennesker / Portraits of People Galleri / Gallery  Hestemalerier / Horse Paintings Hestetegninger / Horse Drawings  Hundemalerier / Dog paintings Hundetegninger / Drawings of Dogs Kattemalerier / Cat Paintings Bestillinger af malerier / Commissioning a painting  Kontakt mig / Contact details ** ***Min_Baggrund___My_background.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Pages/Portrtter_af_mennesker___Portraits_of_People.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Pages/Portrtter_af_mennesker___Portraits_of_People.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Malerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Pages/Hestetegninger___Horse_drawings.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Pages/Hundemalerier___Dog_paintings.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Pages/Hundetegninger___Drawings_of_dogs.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Pages/Hundetegninger___Drawings_of_dogs.htmlMalerier_-_Tegninger___Paintings_-_drawings/Pages/Kattemalerier___Cat_paintings_and_drawings.htmlKontakt_mig___Contact_details.htmlVelkommen___Welcome.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4shapeimage_3_link_5shapeimage_3_link_6shapeimage_3_link_7shapeimage_3_link_8shapeimage_3_link_9shapeimage_3_link_10shapeimage_3_link_11shapeimage_3_link_12shapeimage_3_link_13
Made on a Mac Email Me